Disclaimer

 

Disclaimer
De inhoud en werking van deze website is voortdurend punt van aandacht, maar dat is geen garantie voor juistheid, volledigheid en/of foutloos of onderbroken functioneren. De geboden informatie en werking kunnen door ter Horst op ieder moment worden gewijzigd. Aan de verstrekte informatie op de website van ter Horst kunnen geen rechten worden ontleend. Ter Horst is niet verantwoordelijk voor de informatie van derden waarvan bezoekers, via links op de website van ter Horst, kennisnemen. Ter Horst sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit het gebruik van informatie die op of via de website van ter Horst is verkregen. De afnemer van informatie is zelf verantwoordelijk voor het gebruik van de informatie. Ten aanzien van de inhoud van de website van ter Horst bestaat geen overnemingvrijheid. Alle auteursrechten, ook die bedoeld in art.15 Auteurswet worden voorbehouden. Nederlands recht is van toepassing.

 
© 2018 www.terhorstverlichting.nl    Disclaimer    Powered by OSinIT!